fbpx

Çek Kazan’dan

Kampanya Hakkında :
08.04.2021 – 08.05.2021 tarihleri arasında yapacağınız 20 TL ve üzerinde Vitamin veya Gıda Takviyesi ürünü (Vitamin ve Mineraller veya Özel Gıda Takviyeleri veya Bağışıklık sistemi güçlendirici ürünler veya Balık yağları veya Pastiller) alışverişine Game of Winners platformunda geçerli 1.000 Coin Hediye!
Bu oyun uygulaması sadece Android telefonlarda geçerlidir.
Kampanya koşulları ve yükümlülükler için kampanya detaylarının tamamını okuyunuz.

Kampanya Başlangıç ve Bitiş Tarihi :

Kampanya Detayları :
Kampanyaya 08 Nisan 2021 – 08 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye’deki tüm satış noktalarından, mağaza veya market veya online satış noktalarından herhangi marka 20 TL ve üzerinde Vitamin veya Gıda Takviyesi
(Vitamin ve Mineraller veya Özel Gıda Takviyeleri veya Bağışıklık sistemi güçlendirici ürünler veya Balık yağları veya Pastiller) ürünü alan herkes katılabilir. Tek bir (1) fiş ile bir (1) adet ödül kazanılmaktadır.

Kampanyada sadece markası belli olan ürünleri (Vitamin ve Mineraller veya Özel Gıda Takviyeleri veya Bağışıklık sistemi güçlendirici ürünler veya Balık yağları veya Pastiller) içeren fiş veya faturalar dikkate alınacaktır. Ürün grubu doğru olsa bile markası belli olmayan ürünlerin yer aldığı fiş veya faturalar ile kampanyaya katılınsa dahi ödül kazanılamaz.

Eczanelerden yapılan alışverişlerde kampanya ürünlerinin yer aldığı tam ve okunabilir orijinal fiş fotoğrafı ürünlerle birlikte çekilip uygulama içerisinden paylaşıldığı zaman kod kazanımı mümkün olacaktır.

Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılarak bu koşulları eksiksiz kabul etmiş sayılırlar.

Tüketicilerin, bu koşulların herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Kampanyaya katılım için Çek Kazan uygulamasına, kullanıcının Kamera ve GPS kullanım hakları ile uygulamadan bildirim alma izinlerini vermiş olması gerekmektedir.

Bu kampanyaya her bir tüketici maksimum 1 (bir) defa katılabilir ve 1 (bir) adet ödül kazanabilir.

Kampanya ödül stokları ile sınırlıdır.

Tüketicilerin, alışveriş fişi tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde kampanya katılım başvurusunda bulunmaması, başvurusunda alışveriş fiş veya faturalarını yükleyip göndermemesi, kendisinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurması halinde, kampanya katılım başvurusu geçersiz sayılacak ve tüketiciler kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir.

Mali değeri olmayan belgeler (Yemek kartları alışveriş belgeleri), satış fişi kopyası, bilgi fişi ve sevk irsaliyesi ile yapılan katılımlar kabul edilmeyecektir.

“Muhtelif Ürün” veya “Temizlik Ürünü” veya “Kozmetik” veya “Gıda” vb. şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fişler ile kampanyaya katılınsa dahi ödül kazanılamaz.

Ekran görüntüsü veya resmi, yırtık-parçalanmış fiş/fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş ile kampanya katılımı mümkün değildir. Kampanya Vitamin veya gıda takviyesi ürünlerinin yer aldığı tam ve okunabilir orijinal fiş fotoğrafı çekilip uygulama içerisinden paylaşılmalıdır.

Çek Kazan uygulaması içerisinden gönderilen fişler sistem tarafından en geç 24 saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan tüketicilere kampanya katılım tarihinden itibaren 1 (bir) ay geçerli 1000 Coin Kodu uygulama içerisinden gönderilir.

Coin kodları https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MedusaGames.GameofWinners platformunda geçerlidir.

Bu oyun uygulaması sadece Android telefonlarda geçerlidir.

Game of Winners uygulamasını indirdikten sonra email ile sisteme kayıt olan kullanıcılar, Premium Oyunlar’a giriş için kullanacakları coinleri, ücretsiz coinler ekranından kazanabilirler.

Kod kullanımı için “Ücretsiz Coinler” ekranının en üstünde yer alan “promosyon kod” kısmına girilmesi gerekmektedir. Kazanılan kodun girilmesiyle kullanıcının hesabına anında 1.000 Coin tanımlanmış olacak.

Her satış fiş veya faturası ayrı olarak değerlendirilecek olup satış fiş veya faturaları ve bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.

Ödül indirim kodları tek kullanımlıktır. Ödül kullanımları ile yapılan alışverişte iptal veya iade yapılması durumlarında indirim geçerli olmayacaktır.

Medusa Games ve Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kampanya sitede bulunan diğer kampanyalarla ve başka kurumlarla yapılan kampanyalarla birleştirilemez.

08.06.2021 tarihinden sonra indirim kodu geçersiz olacaktır. Bu tarihe kadar kullanılmayan ödül kodları geçersiz olacak, hiç bir suretle kabul edilmeyecektir.

Geçerlilik tarihine kadar kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren kodların yerine yenisi verilmez, değiştirilmez veya para iadesi yapılmaz.

Süresi içinde kullanılmayan ve ücretsiz indirim hakkı içeren indirim Çeki kodlarına ilişkin Medusa Games ve Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kampanya Katılım kodları ve Hediye ödül kodları diğer kampanyalar ile birleştirilemez, nakte çevrilemez, kaybolursa yenileri verilmez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz.

Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Kampanyaya son katılımı 08.05.2021 gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra uygulama üzerinden fiş yükleyerek kampanyaya katılım sağlanamaz.

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orijinalini posta yoluyla talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte, bu teyit neticesinde gönderilen fiş ve faturaların Vergi Usul
Kanunu 359 maddeleri kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespit edilmesi durumunda eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sahte fiş veya fatura düzenleme, orijinal belgelerin üzerindeki bilgiyi değiştirme ve uygulama içerisinden göndererek kampanya katılımı gerçekleştirme nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş’nin tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş bu konudaki tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır.

Farklı e-mail adresleri ve telefon numaraları ile, aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım kurallara aykırı olup, tespiti halinde hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı farklı numaralardan ve e-mail adresli hesaplarından katılım sağlasa dahi kampanya koşullarında belirtildiği gibi bir adet fiş ile bir adet ödül kazanabilmektedir.

Bu kampanyaya fiş gönderim yolu ile katılan müşterilerimiz, kullanım verilerinin işlenebilmesi için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ’ye onay vermiş sayılacaklardır. Verilen onay doğrultusunda firmalar tüketicilerine kullanım alışkanlıklarına uygun ürün ve kampanyaları sunmaya devam edebilecektir.

Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, Verilerin işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini anladığını kabul eder.

Adil Kullanım: Sunulan hizmetin bireysel ihtiyacının karşılanması dışında amaçlar için kullanıldığı durumlar için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş . kullanıcının kullanımını inceleme ve kötü niyetten
kuşkulandığı takdirde; kullanıcıyı uyarma, kullanıcıdan fişi fiziksel olarak posta ile göndermesini istemeye ve gerekirse kullanıcının kazandığı hakları iptal etme hakkını saklı tutar.

Kampanya çerçevesinde elde edilen hediye çekleri hiçbir suretle gelir yaratma amaçlı satılamaz ve başkasına devir edilemez.

Kampanya bireysel tüketicilere yöneliktir, kurumsal katılım yapılamaz. Kampanya hediyelerinin nakit karşılığı talep edilemez.

Tüketiciler, kampanya dâhilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Medusa Games ve Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını bu konularda Medusa Games ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ’nin gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

18 yaşından küçükler kampanyadan faydalanamazlar.

Geçerli Lokasyonlar :
“”