fbpx

Çek Kazan’la Geleceğe Dönüşüm Hareketini Birlikte Başlatalım!

Kampanya Hakkında :
Çek Kazan’la alışveriş fişleriniz ağaca dönüşüyor!
Uygulamadaki sanal geri dönüşüm kutusuna atılan her market alışveriş fişi için Çek Kazan’lılar adına, Ecording aracılığıyla ecoDrone ile doğaya 1 tohum atıyoruz. Sen de katıl, #GeleceğeDönüşüm hareketini birlikte başlatalım.
Koşulları ve yükümlülükler için detayların tamamını okuyunuz.

Kampanya Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
01 Ocak 2021 – 05 Mayıs 2021

Kampanya Detayları :
Geleceğe Dönüşüm hareketine Türkiye’deki tüm satış noktalarından, mağaza veya market veya online satış noktaları fiş veya faturasını gönderen herkes katılabilir. Tek bir (1) fiş ile bir (1) adet ödül kazanılmaktadır.

Geleceğe Dönüşüm hareketine sadece mağaza veya market veya online satış noktaları fiş veya faturalar dikkate alınacaktır. Giyim ayakkabı vb. fiş veya faturaları ile katılınsa dahi ödül kazanılamaz.

Çek kazanda katılmış olduğunuz diğer tüm kampanya fişlerinizi Geleceğe Dönüşüm hareketine gönderebilir, ecoDrone ile doğaya 1 (bir) tohum atabilirsiniz.

Fiş veya Fatura içeriğinde alkollü içecek ve tütün mamulleri bulunan fiş veya faturalar ile Geleceğe Dönüşüm harekete katılım sağlanamaz

Geleceğe Dönüşüm hareketi aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar bu koşulları eksiksiz kabul etmiş sayılırlar.

Tüketicilerin, bu koşulların herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Geleceğe Dönüşüm hareketine katılım için Çek Kazan uygulamasına, kullanıcının Kamera ve GPS kullanım hakları ile uygulamadan bildirim alma izinlerini vermiş olması gerekmektedir.

Bu Geleceğe Dönüşüm hareketine her bir tüketici maksimum 1 (bir) defa katılabilir ve 1 (bir) adet ödül kazanabilir.

Stokları ile sınırlıdır.

Tüketicilerin, alışveriş fişi tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde katılım başvurusunda bulunmaması, başvurusunda alışveriş fiş veya faturalarını yükleyip göndermemesi, kendisinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurması halinde, katılım başvurusu geçersiz sayılacak ve tüketiciler katılım haklarını kaybedeceklerdir.

Mali değeri olmayan belgeler (Yemek kartları alışveriş belgeleri), satış fişi kopyası, bilgi fişi ve sevk irsaliyesi ile yapılan katılımlar kabul edilmeyecektir.

“Muhtelif Ürün” veya “Temizlik Ürünü” veya “Kozmetik” veya “Gıda” vb. şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fişler ile katılınsa dahi ödül kazanılamaz.

Ekran görüntüsü veya resmi, yırtık-parçalanmış fiş/fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş ile katılımı mümkün değildir.

Çek Kazan uygulaması içerisinden gönderilen fişler sistem tarafından en geç 24 saat içerisinde kontrol edilir ve şartlarına uyan tüketicilerin kayıtlı mail adreslerine bilgilendirme maili gönderilecektir.

Tohum seçimi yapabileceğiniz ve tohumunuzun gelişimini takip edebileceğiniz kayıt QR kodu ve linki uygulamaya katılı e-mail adresinize iletilecektir.

Tohum seçimi ve takibi yapabilmeniz için iletilen linkte yer alan bilgilerin girilmesi ve ilgili sayfada yer alan adımların tamamlanması gerekmektedir.

Katılım kodları ve Hediye ödül kodları diğer kampanyalar ile birleştirilemez, nakte çevrilemez, kaybolursa yenileri verilmez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz.

Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Son katılımı 05.05.2021 gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra uygulama üzerinden fiş yükleyerek katılım sağlanamaz.

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orijinalini posta yoluyla talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte, bu teyit neticesinde gönderilen fiş ve faturaların Vergi Usul
Kanunu 359. maddeleri kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespit edilmesi durumunda eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sahte fiş veya fatura düzenleme, orijinal belgelerin üzerindeki bilgiyi değiştirme ve uygulama içerisinden göndererek kampanya katılımı gerçekleştirme nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş’nin tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş bu konudaki tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır.

Farklı e-mail adresleri ve telefon numaraları ile, aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım kurallara aykırı olup, tespiti halinde hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı farklı numaralardan ve e-mail adresli hesaplarından katılım sağlasa dahi kampanya koşullarında belirtildiği gibi bir adet fiş ile bir adet ödül kazanabilmektedir.

Bu kampanyaya fiş gönderim yolu ile katılan müşterilerimiz, kullanım verilerinin işlenebilmesi için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ’ye onay vermiş sayılacaklardır. Verilen onay doğrultusunda firmalar tüketicilerine kullanım alışkanlıklarına uygun ürün ve kampanyaları sunmaya devam edebilecektir.

Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, Verilerin işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini anladığını kabul eder.

Adil Kullanım: Sunulan hizmetin bireysel ihtiyacının karşılanması dışında amaçlar için kullanıldığı durumlar için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş . kullanıcının kullanımını inceleme ve kötü niyetten
kuşkulandığı takdirde; kullanıcıyı uyarma, kullanıcıdan fişi fiziksel olarak posta ile göndermesini istemeye ve gerekirse kullanıcının kazandığı hakları iptal etme hakkını saklı tutar.

Tüketiciler, kampanya dâhilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Ecording ve Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını bu konularda Ecording ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ’nin gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

18 yaşından küçükler kampanyadan faydalanamazlar.

Apple kampanya katılım koşullarından, verilen ödül ve hediyelerden hiç bir şekilde sorumlu değildir. Apple sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiç bir şekilde Apple’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.

Geçerli Lokasyonlar :
“Tüm Market’lerde”