fbpx

Bardak Bardak İçilecek Sütaş Sütler, Süt Bardağı Hediyeli!

Kampanya Hakkında :
Tek seferde en az 4 (dört) adet tekli satışı yapılan Sütaş 1 lt UHT yada 1 lt taze Pastörize Süt çeşitlerimizden alan herkese; 1 (bir) adet Süt Bardağı Hediye! (4 x 1 lt UHT Süt Paketleri kampanyaya dahil değildir)
Tüketicilere Süt Bardağı kazandığı bildirimi uygulama içerisinden gönderilecektir. Hediye bardaklar kazanılan tarihten sonraki iki hafta içerisinde, tüketicilerin uygulamada belirtilen adreslerine Sütaş Süt Ürünleri A.Ş tarafından ulaştırılacaktır.
Kampanya koşulları ve yükümlülükler için kampanya detaylarının tamamını okuyunuz.

Kampanya Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
21 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021

Kampanya Detayları :
Kampanyaya, kampanya detaylarında belirtilen tarihler arasında ve kampanya detaylarında belirtilen satış noktalarından (01.06.2021 – 30.06.2021 tarihi itibari ile; tüm market, mağaza ve online kanallarda geçerli olacak) tek seferde en az 4 (dört) adet tekli satışı yapılan Sütaş 1 lt UHT yada 1 lt taze Pastörize Süt çeşitlerimizden alan herkes katılabilir. (4 x 1 lt UHT Süt Paketleri kampanyaya dahil değildir) Kampanya mağazalarda ve online mağazalarda geçerlidir. Tek bir (1) fiş ile bir (1) adet ödül kazanılmaktadır.

Kampanya sadece; TAZE SÜT CAM ŞİŞE 1 L veya TAZE SÜT PRATİK ŞİŞE 1 L veya SÜT %3,5 TAM YAĞLI 1 L veya SÜT %2,5 YAĞLI 1 L veya SÜT LIGHT 1 L veya SÜT YARIM YAĞLI 1 L veya SÜT LAKTOZSUZ 1 L ürünlerinde geçerlidir.

SÜT %2,5 YAĞLI 4X1 L veya SÜT YARIM YAĞLI 4X1 L ürünlerinde geçerli değildir. Ayrıca fiş veya fatura üzerinde Sütaş Süt Bardağı ismi ya da barkodu olan fişler de kampanyaya dahil edilmeyecektir.

KAMPANYA SATIŞ NOKTALARI;
Türkiye’deki tüm Mağazalar, Marketler ve Online Kanallardan 01.06.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında

Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılarak bu koşulları eksiksiz kabul etmiş sayılırlar.

Tüketicilerin, bu koşulların herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Kampanyaya katılım için Çek Kazan uygulamasına, kullanıcının Kamera ve GPS kullanım hakları ile uygulamadan bildirim alma izinlerini vermiş olması gerekmektedir.

Uygulamada bulunan Market harita özelliği sadece bilgi amaçlıdır. Kampanya ödülü kazanılması kampanya satış noktaları adı ve ticari unvanları eşleşmesi ile mümkün olmaktadır.

Mali değeri olmayan belgeler, (yemek kartları alışveriş belgeleri) satış fişi kopyası, bilgi fişi, sevk irsaliyesi veya her türlü puan harcamaları ve indirimler ile yapılan katılımlar kabul edilmeyecektir. Puan ve indirim uygulanmış kampanyalı ürün son (dip) toplamı dikkate alınarak ödül, hediye, çekiliş hakkı tanımlaması yapılacaktır.

Ekran görüntüsü veya resmi, yırtık-parçalanmış fiş/fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş ile kampanya katılımı mümkün değildir. Kampanya ürünlerinin yer aldığı tam ve okunabilir orijinal fiş fotoğrafı çekilip uygulama içerisinden paylaşılmalıdır.

Muhtelif Ürün” veya “Gıda Ürünü” veya “Kozmetik” şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fişler ile kampanyaya katılınsa dahi ödül kazanılamaz

Kampanya boyunca bir kişi maksimum 2 (iki) defa ayrı ayrı fişlerle veya faturalarla kampanyaya katılabilir ve 2 (iki) adet ödül kazanabilir.

Her satış fişi ayrı olarak değerlendirilecek olup satış fişleri birleştirilemez.

Kampanya ödül stokları ile sınırlıdır.

Tüketicilerin, alışveriş fişi tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde kampanya katılım başvurusunda bulunmaması, başvurusunda alışveriş fişini yükleyip göndermemesi, kendisinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurması halinde, kampanya katılım başvurusu geçersiz sayılacak ve tüketiciler kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir.

Çek Kazan mobil uygulamasının Apple veya Google Play Store’dan indirilmesi ve uygulama içerisinden alışveriş fişinin veya faturasının kamera aracılığı ile yüklenmesi gerekmektedir.

Yüklenen satış fiş veya fatura üzerinde, Sütaş 1 L UHT ya da 1 L Taze Pastörize Süt ürün isimlerinin yazması gerekmektedir. Üzerinde tam ürün adı belirtilmeyen fiş veya faturalar kabul edilmeyecektir. Bir fiş veya fatura ile sadece 1 (bir) adet hediye kazanabilir. Süt bardağı barkodunun veya adının olduğu fiş veya faturalar kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Çek Kazan uygulaması içerisinden gönderilen fişler veya faturalar sistem tarafından en geç 24 saat içerisinde kontrol edilecek; kampanya şartlarına uyan ve kampanya süresi içerisinde tek seferde min. 4 (dört) adet 1 L UHT ya da 1 L Taze Pastörize Süt, tüketicilere kazandığı bildirimi uygulama içerisinden gönderilecektir.

“Süt bardağı kazandınız” bildirimi geldikten sonra hediye bardaklar iki hafta içerisinde tüketicilerin uygulama da belirtilen adreslerine Sütaş Süt Ürünleri A.Ş tarafından ulaştırılacaktır. Ödüller, katılımcıların uygulamada kayıtlı adreslerine bir kez gönderilecektir.

Herhangi bir nedenle teslim alınmayan ya da teslim edilemeyen ürünler tekrar gönderilmez.

Ödülün, tüketicinin adres bilgilerinin güncel olmaması, eksik veya yanlış olması, adreste bulunamaması vb. nedenlerle teslim edilememesinden dolayı Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ve/veya Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş’ nin bir sorumluluğu doğmaz.

Kampanyadan faydalanmak isteyen tüketiciler; uygulama içine girilen bilgilerin (ad, soyad, telefon numarası, adres bilgileri ve e-mail adresleri) doğru ve kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş ve Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.

Kampanyaya son katılım 30.06.2021 gece yarısı sona erer. Geçerli tarihlerde olması şartıyla Çek kazan uygulamasından son fiş/fatura yükleme son tarihi 03.07.2021’dir. Bu tarihten sonra kampanyaya katılım sağlanamaz.

Sütaş kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Geçerlilik tarihine kadar kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren ödülün yerine yenisi verilmez, değiştirilmez veya para iadesi yapılmaz. Süresi içinde kullanılmayan ve ücretsiz akaryakıt alımı hakkı içeren ödül akaryakıt puanlarına ilişkin Sütaş Süt Ürünleri A.Ş veya Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kampanya katılım kodları, Hediye indirim kodları ve Yakıt Puanları nakte çevrilemez, kaybolursa yenileri verilmez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz.

Justsnap Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orijinalini posta yoluyla talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte, bu teyit neticesinde gönderilen fiş ve faturaların Vergi Usul Kanunu 359 maddeleri kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespit edilmesi durumunda eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sahte fiş veya fatura düzenleme, orijinal belgelerin üzerindeki bilgiyi değiştirme ve uygulama içerisinden göndererek kampanya katılımı gerçekleştirme nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı Justsnap Teknoloji A.Ş.’nin tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. bu konudaki tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır.

Farklı e-mail adresleri ve telefon numaraları ile, aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım kurallara aykırı olup, tespiti halinde hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı farklı numaralardan ve e-mail adresli hesaplarından katılım sağlasa dahi kampanya koşullarında belirtildiği gibi bir adet fiş ile bir adet ödül kazanabilmektedir.

Bu kampanyaya fiş gönderim yolu ile katılan müşterilerimiz, kullanım verilerinin işlenebilmesi için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ’ye onay vermiş sayılacaklardır.

Verilen onay doğrultusunda firmalar tüketicilerine kullanım alışkanlıklarına uygun ürün ve kampanyaları sunmaya devam edebilecektir.

Adil Kullanım: Sunulan hizmetin bireysel ihtiyacının karşılanması dışında amaçlar için kullanıldığı durumlar için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. kullanıcının kullanımını inceleme ve kötü niyetten kuşkulandığı takdirde; kullanıcıyı uyarma, kullanıcıdan fişi fiziksel olarak posta ile göndermesini istemeye ve gerekirse kullanıcının kazandığı hakları iptal etme hakkını saklı tutar.

Kampanya çerçevesinde elde edilen bilet kodları hiç bir suretle gelir yaratma amaçlı satılamaz ve başkasına devir edilemez.

Kampanyaya katılan herkes tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Justsnap Teknoloji A.Ş. dilediği zaman kampanyayı durdurma ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutar.

Kampanya bireysel tüketicilere yöneliktir, kurumsal katılım yapılamaz. Kampanya hediyelerinin nakit karşılığı talep edilemez.

Tüketiciler, kampanya dâhilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ve Sütaş Süt Ürünleri A.Ş’nin sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını bu konularda Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş’nin gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

17 yaşından küçükler kampanyadan faydalanamazlar.

Apple kampanya katılım koşullarından, verilen ödül ve hediyelerden hiç bir şekilde sorumlu değildir. Apple sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiç bir şekilde Apple’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.

Geçerli Lokasyonlar :
“Tüm Market’lerde”