fbpx

Sütaş’tan; Sütaş 3’lü Kahvaltı Sunum Tabağı veya Önlük ve Eldiven Seti veya Tereyağ Saklama Kabı Kazanma Şansı!

Kampanya Hakkında :
Tek fiş, fatura veya e-arşiv fatura üzerinde 100 TL ve üzeri Sütaş ürünleri alışverişlerine; Şans Çarkını Çevirme Şansı!
Ödüller; Sütaş 3’lü Kahvaltı Sunum Tabağı veya Önlük ve Eldiven Seti veya Tereyağ Saklama Kabı Kazanma Şansı!
Kampanya koşulları ve yükümlülükler için kampanya detaylarının tamamını okuyunuz.

Kampanya Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
15 Nisan 2022 – 08 Mayıs 2022

Kampanya Detayları :
Kampanya 15 Nisan 2022 – 08 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye’deki tüm satış noktalarından (mağaza, market ve online mağazalar) tek fiş, fatura veya e-arşiv fatura üzerinde 100 TL ve üzeri Sütaş ürün alışverişi yapan herkes katılabilir. Kampanya mağazalarda ve online mağazalarda geçerlidir. Tek bir (1) fiş, fatura veya e-arşiv fatura ile bir (1) adet ödül kazanılmaktadır.

KAMPANYA SATIŞ NOKTALARI;
Türkiye’deki tüm Market, Mağaza ve Online Kanallarda geçerlidir.

Kampanya aşağıdaki ve şart ve koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılarak bu koşulları eksiksiz kabul etmiş sayılırlar.

Tüketicilerin, bu koşulların herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Kampanyaya katılım için Çek Kazan uygulamasına, kullanıcının kamera ve GPS kullanım hakları ile uygulamadan bildirim alma izinlerini vermiş olması gerekmektedir.

Uygulamada bulunan market harita özelliği sadece bilgi amaçlıdır. Kampanya ödülü kazanılması kampanya satış noktaları adı ve ticari unvanları eşleşmesi ile mümkün olmaktadır.

Mali değeri olmayan belgeler, (yemek kartları alışveriş belgeleri) satış fiş, fatura veya e-arşiv fatura kopyası, bilgi fişi, sevk irsaliyesi veya her türlü puan harcamaları ve indirimler ile yapılan katılımlar kabul edilmeyecektir. Puan ve indirim uygulanmış kampanyalı ürün son (dip) toplamı dikkate alınarak ödül, hediye, çekiliş hakkı tanımlaması yapılacaktır.

Ekran görüntüsü veya resmi, yırtık-parçalanmış fiş, fatura veya e-arşiv fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş, fatura veya e-arşiv fatura ile kampanya katılımı mümkün değildir. Kampanya ürünlerinin yer aldığı tam ve okunabilir orijinal fiş, fatura veya e-arşiv fatura fotoğrafı çekilip uygulama içerisinden paylaşılmalıdır.

“Muhtelif Ürün” veya “Gıda Ürünü” veya “Kozmetik” şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fiş, fatura veya e-arşiv faturalar ile kampanyaya katılınsa dahi ödül kazanılamaz.

Kampanya ödül stokları ile sınırlıdır.

Her satış fiş, fatura veya e-arşiv faturası ayrı olarak değerlendirilecek olup satış fiş, fatura veya e-arşiv faturaları bu kampanya ve başka kampanyalar ile birleştirilemez.

Tüketicilerin, alışveriş fiş, fatura veya e-arşiv fatura tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde kampanya katılım başvurusunda bulunmaması, başvurusunda alışveriş fişini yükleyip göndermemesi, kendisinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurması halinde, kampanya katılım başvurusu geçersiz sayılacak ve tüketiciler kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir.

Çek Kazan mobil uygulamasının App Store, Google Play Store ve Gallery Store’dan indirilmesi ve uygulama içerisinden alışveriş fiş, fatura veya e-arşiv faturasının kamera aracılığı ile yüklenmesi gerekmektedir.

Gönderilen fiş, fatura veya e-arşiv faturalar sistem tarafından en geç 24 saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan kullanıcılara her başarılı katılımı için Çek Kazan Şans Çarkı’nı çevirme hakkı verilir.

“Uygulama – Ödüllerim” kısmında Şans Çarkı görseline tıklayarak çarkı çeviren katılımcılara 1 adet; Sütaş 3’lü Kahvaltı Sunum Tabağı veya Önlük ve Eldiven Seti veya Tereyağ Saklama Kabı ödüllerinden birini kazandığı bildirimi uygulama içinden gönderilecektir.

“Sütaş’tan Hediye Kazandınız” bildirimi geldikten sonra kazanılan hediye (14) on dört iş günü içerisinde, tüketicilerin uygulamada belirtilen adreslerine Sütaş Süt Ürünleri A.Ş tarafından ulaştırılacaktır.

Çek Kazan Şans Çarkında çıkan ödülün başka bir ödül ile değişimi mümkün değildir.

ŞANS ÇARKINDAKİ ÖDÜLLER;
* Sütaş 3’lü Kahvaltı Sunum Tabağı,
* Önlük ve Eldiven Seti,
* Tereyağ Saklama Kabı,

Sütaş 3’lü Kahvaltı Sunum Tabağı veya Önlük ve Eldiven Seti veya Tereyağ Saklama Kabı ödül stoğu ile sınırlıdır.

Bu kampanyaya her bir tüketici maksimum 2 (iki) defa ayrı ayrı fiş, fatura veya e-arşiv faturalarla katılabilir ve 2 (iki) adet Şans Çarkı çevirme hakkı kazanır!

Ödüller, katılımcıların uygulamada kayıtlı adreslerine bir kez gönderilecektir.

Herhangi bir nedenle teslim alınmayan ya da teslim edilemeyen ürünler tekrar gönderilmez.

Ödülün, tüketicinin adres bilgilerinin güncel olmaması, eksik veya yanlış olması, adreste bulunamaması vb. nedenlerle teslim edilememesinden dolayı Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ve/veya Justsnap’in bir sorumluluğu doğmaz.

Kampanyadan faydalanmak isteyen tüketiciler; uygulama içine girilen bilgilerin (ad, soyad, telefon numarası, adres bilgileri ve e-mail adresi) doğru ve kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş ve Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.

Kampanya bitiş tarihi 08.05.2022 olup, Çek Kazan uygulamasından son fiş, fatura veya e-arşiv fatura yükleme tarihi; 12.05.2022’dir. Bu tarihten sonra uygulama üzerinden fiş, fatura veya e-arşiv fatura yükleyerek kampanyaya katılım sağlanamaz.

Fiş üzerinde yer alan kasiyer adı veya market adı uygulamada kayıtlı olan kullanıcı adı ile aynı olması durumunda ödül kazanılamaz. Kazanılsa dahi teslim edilmeyecektir.

Kampanya katılım kodları ve hediye bilet kodları diğer kampanyalar ile birleştirilemez, nakte çevrilemez, kaybolursa yenileri verilmez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz.

Justsnap Teknoloji ve Ticaret A.Ş. Kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orijinalini posta yoluyla talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte, bu teyit neticesinde gönderilen fiş ve faturaların Vergi Usul Kanunu 359. maddeleri kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespit edilmesi durumunda eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sahte fiş veya fatura düzenleme, orijinal belgelerin üzerindeki bilgiyi değiştirme ve uygulama içerisinden göndererek kampanya katılımı gerçekleştirme nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı Justsnap Teknoloji A.Ş.’nin tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. bu konudaki tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır.

Farklı e-mail adresleri ve telefon numaraları ile, aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım kurallara aykırı olup, tespiti halinde hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı farklı numaralardan ve e-mail adresli hesaplarından katılım sağlasa dahi kampanya koşullarında belirtildiği gibi bir adet fiş ile bir adet ödül kazanabilmektedir.

Bu kampanyaya fiş gönderim yolu ile katılan müşterilerimiz, kullanım verilerinin işlenebilmesi için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ’ye onay vermiş sayılacaklardır. Verilen onay doğrultusunda firmalar tüketicilerine kullanım alışkanlıklarına uygun ürün ve kampanyaları sunmaya devam edebilecektir.

Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, Verilerin işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini anladığını kabul eder.

Adil Kullanım: Sunulan hizmetin bireysel ihtiyacının karşılanması dışında amaçlar için kullanıldığı durumlar için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. kullanıcının kullanımını inceleme ve kötü niyetten kuşkulandığı takdirde; kullanıcıyı uyarma, fiş, fatura veya e-arşiv ile ürün görseli talep etme ve kullanıcıdan fiş, fatura veya e-arşiv faturası fiziksel olarak posta ile göndermesini istemeye ve gerekirse kullanıcının kazandığı hakları iptal etme hakkını saklı tutar.

Kampanya çerçevesinde elde edilen ödül kodları hiç bir suretle gelir yaratma amaçlı satılamaz ve başkasına devir edilemez.

Kampanyaya katılan herkes tüm koşulları kabul etmiş sayılır. Justsnap Teknoloji A.Ş. dilediği zaman kampanyayı durdurma ve koşulları değiştirme hakkını saklı tutar.

Kampanya bireysel tüketicilere yöneliktir, kurumsal katılım yapılamaz. Kampanya hediyelerinin nakit karşılığı talep edilemez.

Tüketiciler, kampanya dâhilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ve Sütaş Süt Ürünleri A.Ş sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını bu konularda Sütaş Süt Ürünleri A.Ş’nin ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş’nin gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz.

Apple kampanya katılım koşullarından, verilen ödül ve hediyelerden hiç bir şekilde sorumlu değildir. Apple sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiç bir şekilde Apple’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.

Geçerli Lokasyonlar :
“”