fbpx

Çek Kazan’dan %15 Çiçek Sepeti İndirimi Hediye!

Kampanya Hakkında :
Kampanyaya 01 Haziran 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye’deki tüm satış noktalarından temizlik ürünü içeren alışveriş fişini yollayan herkes katılabilir.
Kampanya koşulları ve yükümlülükler için kampanya kurallarının tamamını okuyunuz.

Kampanya Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
01 Haziran 2022 – 31 Temmuz 2022

Kampanya Detayları :
Kampanya 01 Haziran 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye’deki tüm zincir Mağaza, Market veya Online satış noktalarından tek fiş üzerinde en az bir adet Temizlik alışverişlerinin ürün bilgisi içeren 1 (bir) adet fiş, fatura, e-arşiv fatura gönderen herkes katılabilir.

Fiş, fatura, e-arşiv fatura üzerinde alışverişi yapılan ürün bilgisinin veya marka adının yer alması gerekmektedir. Genel ifadelerin yer aldığı fiş, fatura, e-arşiv fatura ile katılım sağlanamaz.

Kampanya aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar kampanyaya katılarak bu koşulları eksiksiz kabul etmiş sayılırlar.

Tüketicilerin, bu koşulların herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır.

“Muhtelif Ürün” veya “Temizlik Ürünü” veya “Kozmetik” veya “Giyim” veya “Hizmet” “Gıda” ve benzeri şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fiş, fatura veya e-arşiv faturalar ile kampanyaya katılım sağlansa dahi ödül kazanılamaz.

Ekran görüntüsü veya resmi, yırtık-parçalanmış fiş/fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş, fatura veya e-arşiv fatura ile kampanya katılımı mümkün değildir. Alışveriş yapılan ürünlerin yer aldığı tam ve okunabilir orijinal fiş, fatura fotoğrafı çekilerek veya yükleme seçeneklerinden biri kullanılarak uygulama içerisinden paylaşılmalıdır.

Kampanya sadece alışveriş fiş, fatura veya e-arşiv faturalarında geçerli olup, abonelik içeren (elektrik, su, doğalgaz, telefon veya televizyon vb) , restoran yemek ve akaryakıt otogaz, vb. fiş, fatura, e-arşiv faturalar kabul edilmeyecektir, kampanyaya katılınsa dahi ödül kazanılamayacaktır.

Mali değeri olmayan belgeler, satış fişi, faturası, e-arşiv fatura kopyası, bilgi fiş, fatura, sevk irsaliyesi ile yapılan katılımlar kabul edilmeyecektir.

Çek Kazan uygulaması içerisinden gönderilen fiş, fatura, e-arşiv faturalar sistem tarafından en geç 24 saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan tüketicilere Çiçek Sepeti sarı rozetli ürünlerde geçerli %15 indirim kodu uygulama içerisinden gönderilir.

Her satış fiş, fatura, e-arşiv fatura ayrı olarak değerlendirilecek olup satış fiş, fatura, e-arşiv faturaları birleştirilemez.

Tüketicilerin, alışveriş fiş, fatura, e-arşiv faturası ile kampanya katılım başvurusunda bulunmaması, başvurusunda alışveriş fişini yükleyip göndermemesi, kendisinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurması halinde, kampanya katılım başvurusu geçersiz sayılacak ve tüketiciler kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir.

Kampanyaya katılım için Çek Kazan uygulamasına, kullanıcının kamera ve GPS kullanım hakları ile uygulamadan bildirim alma izinlerini vermiş olması gerekmektedir.

İstenilen bilgilerin eksiksiz girilmesi tüketicinin sorumluluğundadır.

Kampanya boyunca bir kişi en fazla 3 (üç) defa ayrı ayrı fiş, fatura, e-arşiv faturalarla kampanyaya katılabilir ve 3 (üç) adet ödül kodu kazanabilir.

Kampanya stoklarla sınırlıdır.

İndirim kodu, başka bir promosyon veya indirim koduyla birleştirilemez.

İndirim kodunun kullanıldığında iptal veya iade yapılması durumlarında indirim kodu geçerli olmayacaktır.

Kampanyaya son katılımı 31.07.2022 gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra uygulama üzerinden fiş, fatura, e-arşiv fatura yükleyerek kampanyaya katılım sağlanamaz.

Çiçek Sepeti ve Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kampanyada verilen Çiçeksepeti sarı rozetli ürünlerde geçerli %15 indirim kodları 01.09.2022 tarihine kadar geçerlidir.

Son kullanım tarihinden sonra, kullanılmayan indirim kodları geçersiz olacak, hiçbir suretle kabul edilmeyecek, değiştirilmeyecek ve uygulamadan silinecektir.

Ödül kodlarının yenileri verilmez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz.

Ödül kazanan kişilerin ödülleri kendilerine uygulama içerisinden tanımlanacaktır. Bu tanımlama dışında ödülü kazanan tüketicilere başka bir bilgilendirme yapılmayacak, duyurular tebliğ için yeterli sayılacaktır.

Ödül kodu hesaba tanımlandıktan sonra kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren kodlar hakkında hiçbir hak talep edilemez.

Kampanya ödül kodları diğer kampanyalar ile birleştirilemez, nakte çevrilemez, kaybolursa yenileri verilmez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz.

Eksik girilen bilgilerden kaynaklanacak hiç bir zararlarda Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş’ nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketiciler bu kampanyaya katılarak tüm kampanya koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş . Kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orijinalini posta yoluyla talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri -çekiliş haklarını iptal etme hakkını saklı tutar.

Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte, bu teyit neticesinde gönderilen fiş, fatura veya e-arşiv faturaların Vergi Usul Kanunu 359 maddeleri kapsamında sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespit edilmesi durumunda eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sahte fiş, fatura veya e-arşiv fatura düzenleme, orijinal belgelerin üzerindeki bilgiyi değiştirme ve uygulama içerisinden göndererek kampanya katılımı gerçekleştirme nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş’nin tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş bu konudaki tüm hukuki haklarını saklı tutmaktadır.

Farklı e-mail adresleri ve telefon numaraları ile, aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım kurallara aykırı olup, tespiti halinde hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı farklı numaralardan ve e-mail adresli hesaplarından katılım sağlasa dahi kampanya koşullarında belirtildiği gibi bir adet fiş, fatura veya e-arşiv fatura ile bir adet ödül kazanabilmektedir.

Kampanyaya özendirici madde içerikli (tütün ve tütün mamulleri, alkol ürünleri vb) fiş veya faturalarla katılım sağlanamaz, katılım yapılsa dahi ödül kazanılamaz.

Bu kampanyaya fiş gönderim yolu ile katılan müşterilerimiz, kullanım verilerinin işlenebilmesi için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ’ye onay vermiş sayılacaklardır. Verilen onay doğrultusunda firmalar tüketicilerine kullanım alışkanlıklarına uygun ürün ve kampanyaları sunmaya devam edebilecektir.

Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, Verilerin işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini anladığını kabul eder.

Adil Kullanım: Sunulan hizmetin bireysel ihtiyacının karşılanması dışında amaçlar için kullanıldığı durumlar için Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. kullanıcının kullanımını inceleme ve kötü niyetten kuşkulandığı takdirde; kullanıcıyı uyarma, kullanıcıdan fişi fiziksel olarak posta ile göndermesini istemeye ve gerekirse kullanıcının kazandığı hakları iptal etme hakkını saklı tutar.

Kampanya çerçevesinde elde edilen hediye çekleri hiçbir suretle gelir yaratma amaçlı satılamaz ve başkasına devir edilemez. Kampanya bireysel tüketicilere yöneliktir, kurumsal katılım yapılamaz. Kampanya hediyelerinin nakit karşılığı talep edilemez.

Tüketiciler, kampanya dâhilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını bu konularda, çekiliş bileti kodundan kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş ’nin gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

18 yaşından küçükler kampanyadan faydalanamazlar.

Apple kampanya katılım koşullarından, verilen ödül ve hediyelerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Apple sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiçbir şekilde Apple’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.

Geçerli Lokasyonlar :
“Türkiye’deki tüm zincir Mağaza, Market veya Online Kanallarından”