fbpx

KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARI

Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Justsnap” olarak anılacaktır), kullanıcılara (bundan sonra “Kullanıcılar” olarak da anılacaktır) yönelik ürün kampanyalarını ulaştırmak ve kampanya koşullarının karşılanması sonucunda promosyon ürünlerini iletmektedir. Justsnap bu amacı gerçekleştirmek için Çek Kazan isimli IOS ve Android işletim sistemlerinde çalışan akıllı telefon uygulamasını (bundan sonra “Uygulama” olarak da anılacaktır) kullanmaktadır. Justsnap ve Kullanıcı, birlikte “Taraflar” olarak da anılacaktır.

 1. BAŞVURU VE ÜYELİK
  1. Kullanıcı, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.
  2. Kullanıcı, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcı, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.
  3. Kullanıcı uygulamanın içerisinde aktif olarak sunulan tüm kampanyalara ait koşulları o kampanyaya katılmadan önce okumak ve o koşulları kabul ediyorsa katılmak zorundadır. Her kampanya farklılıklar gösterebilir ve katılım koşulları ayrıdır.

 

 1. UYGULAMANIN KULLANIMI
  1. Kullanıcı, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra o anda kendisine sunulan aktif ürün kampanyalarına ait listeyi görür.
  2. Her kampanyanın başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ilgili kampanyanın tanıtım bölümünün altında bulunmaktadır.
  3. Kullanıcı her bir ürün kampanyasının üzerine tıklayarak, o kampanyanın detay katılım koşullarını bulabileceği uygulama sayfasına erişebilir.
  4. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanarak katılacağı tüm kampanyaların katılım koşullarını okuyarak, katılım sağlamadan önce kabul etmek zorundadır.
  5. Kullanıcı yapmış olduğu alışverişlere ait parekende fiş/fatura orijinallerini ve QR kodlarını uygulamanın içinden kendisine belirtilen şekilde taratarak olası en üst kalite seviyesinde aktarmakla yükümlüdür.
  6. Kullanıcıya ait fiş/fatura orijinalleri ve QR kodlarının tam ve düzgün şekilde okunamaması sonucu kampanyaya katılım sağlanamamasından Justsnap sorumlu değildir. Başarısız olan fiş/fatura ve QR kod tanımaları sonucunda Kullanıcı’ya katılım girişiminin başarılı olduğu veya başarılı olmadığı konusunda geri dönüş yapılır. Eğer fiş/fatura ve QR kod düzgün bir şekilde okunamadıysa Kullanıcı’ya bu şekilde bir geri bildirim gönderilir ve Kullanıcı aynı fiş/fatura ve QR kodu düzgün bir şekilde tekrar gönderebilir.
  7. Kullanıcılar fiş/faturanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapar, fiş/faturanın içeriğini bozar, başka bir fiş/fatura ile birleştirir veya fiş/faturanın tamamının görselini tek bir seferde ulaştırmaz ise kampanyaya katılamazlar. Justsnap kötü amaçlı katılım yapmaya çalışan Kullanıcıları uygulamadan çıkarma hakkını saklı tutar.
  8. Uygulama aracılığı ile Kullanıcı’ya sunulan avantajlardan yararlanılabilmesi için katılınan kampanyaların koşullarını sağlanması gerekmektedir. Uygulamanın içindeki kamera ile çekilecek alışveriş fişi fotoğrafı uygulama tarafından kontrol edilecektir. Kampanya koşullarına bağlı olarak fiş üzerindeki tarih, işyeri ismi, satın alınması gereken ürün ismi, satın alınması gereken ürün adedi, toplam fiş tutarı bilgileri kampanya koşullarını sağlamalıdır. Aksi takdirde kampanya katılımı başarılı olarak kabul edilmez.
  9. Alışveriş fişi fotoğrafının uygulamada belirtildiği şekilde beyaz bir fon üzerinde çekilmesi, temiz ve okunur bir fiş kullanılması kullanıcının sorumluluğundadır. Uygulamaya gönderilen ekran görüntüsü, sevk irsaliyesi, mali değeri olmayan, buruşuk, silik, okunmayan ve alışveriş fişi  tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde kampanya katılım başvurusunda bulunulmayan fişlerin kontrolü sonrası kullanıcıya kampanya katılımı ile ilgili olumsuz yanıt verilecektir. Justsnap kampanya süresince verilecek ödül ve promosyonların, kampanya koşullarını sağlayan kullanıcılara iletilmesinden sorumludur. Vaad edilen ödüllerin temin edilmesinden sorumlu değildir. Bu konuyla ilgili kullanıcıya karşı sorumluluk kampanyayı düzenleyen firmaya aittir.
  10. Kampanya ödülleri belirtilen son kullanım tarihine kadar geçerli olup kullanılmayan ödül kodları geçersiz olacak, hiçbir suretle kabul edilmeyecek ve uygulamadan silinecektir.
  11. Kullanıcı, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu durumları, Uygulama içindeki Görüş Bildir bölümünden Justsnap’e bildirebilir ve fakat Justsnap, kampanyaya katılan veya ödül dağıtımında sorumlu firmaların davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Uygulama, yalnızca Kullanıcı’lara mevcut promosyon kampanyalarını tanıtan bir platformdur. Justsnap, ilgili firmalara gerekli uyarıları yapar ve benzeri hataların tekrarı halinde gerekli önlemleri alır.
  12. Kullanıcı, Justsnap’in ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.
  13. Kampanyaya katılım için Çek Kazan uygulamasına, kullanıcının Kamera ve GPS kullanımı için izin vermesi gerekmektedir.
  14. Çek Kazan uygulaması içerisinden gönderilen fişler sistem tarafından kampanya koşullarında aksi belirtilmedikçe hafta içi (Pazartesi – Cuma) mesai saatleri arasında (09:00 – 18:00) en geç 24 saat içerisinde kontrol edilir ve Kullanıcıya katılımıyla ilgili olarak geri dönüş yapılır.
  15. Kullanıcı’nın işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, Justsnap Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.
  16. Justsnap’in sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Justsnap doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  17. Justsnap, Kullanıcı’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
  18. Kullanıcı, Uygulama dahilinde bulunan, Justsnap ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.
  19. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadan faydalanırken, uygulamayla ilgili ve/veya uygulama kapsamında herhangi bir işlem (talep vs) yaparken, sözleşmedeki koşullara, yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata aykırı, kötü niyetli, sahtekarlığa yönelik, tehdit, hakaret ve sövme içeren davranışlarda  bulunmayacağını, aksi durumda Justsnap’in neden göstermeksizin ilgili kullanıcı hesabını askıya alma yada tamamen kapatma hakkının -mevzuattan ve sözleşmeden doğan her türlü hakkı ile birlikte- saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SONA ERME
  1. Kullanıcı, Justsnap uygulama üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki şekilde iptal edebilir;
   1. destek@barn.com.tr  adresine yapilacak talepten sonra sistemde kayitli bulunan epostasina gonderilen silme talebinin onaylamasi durumunda gerçekleşecektir.

 

 1. DİĞER ŞARTLAR
  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
   1. Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “Justsnap’in telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Justsnap’e aittir. Kullanıcı, Justsnap Hizmetleri’ni, Justsnap bilgilerini ve Justsnap’in telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Kullanıcı Justsnap’in izni olmaksızın, Justsnap’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
   2. Justsnap’in; Justsnap Hizmetleri, Justsnap bilgileri, Justsnap telif haklarına tabi çalışmaları, Justsnap ticari markaları, Justsnap ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
  2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Justsnap, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  3. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Justsnap, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Justsnap için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Justsnap’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Justsnap’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
  4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  5. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu Koşullar, Kullanıcı’nın üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Justsnap, Kullanıcı’nın işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Justsnap Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
  6. Justsnap’in KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ Kullanıcı, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Justsnap’in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Justsnap’in yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
  7. YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.